e-hvtd v2.0 (9175)

快然 khoái nhiên
♦Vẻ vui thích. ◇Vương Hi Chi : Khoái nhiên tự túc, tằng bất tri lão chi tương chí , (Lan Đình tập tự ) Vui vẻ tự lấy làm đủ mà chẳng hay cái già sắp tới.