e-hvtd v2.0 (9175)

鶴壽 hạc thọ
♦☆Tương tự: quy niên .
♦Sống lâu, trường thọ. § Hạc sống lâu, nên thường dùng hạc thọ làm lời chúc thọ. ◇Hoài Nam Tử : Hạc thọ thiên tuế, dĩ cực kì du; phù du triêu sanh nhi mộ tử, nhi tận kì lạc , ; , (Thuyết lâm huấn ).