e-hvtd v2.0 (9175)

荔枝 lệ chi
♦Cây vải. § Tương truyền Dương Quý Phi thích ăn trái vải, vua Đường Huyền Tông sai người phóng ngựa từ Lĩnh Nam đem về dâng cho quý phi, nên còn gọi là trái phi tử tiếu . ◇Đỗ Mục : Nhất kị hồng trần phi tử tiếu, Vô nhân tri thị lệ chi lai , (Quá Hoa Thanh cung ).