e-hvtd v2.0 (9175)

報怨 báo oán, báo oan
♦Báo thù, báo phục cừu hận. ◇Giả Nghị : Hồ nhân bất cảm nam hạ nhi mục mã, sĩ bất cảm loan cung nhi báo oán , (Quá Tần luận ).
♦Trách móc, tỏ ý bất mãn. ◇Tây du kí 西: Giá cá luyến gia quỷ! Nhĩ li liễu gia kỉ nhật, tựu sanh báo oan! ! , ! (Đệ nhị thập hồi) Con ma nhớ nhà này, mới xa nhà mấy ngày đã lại rên rỉ kêu ca rồi.