e-hvtd v2.0 (9175)

嫣然 yên nhiên
♦Xinh đẹp. ◇Phạm Thành Đại : Mãn thành đào lí các yên nhiên, Tịch mịch khuynh thành tại không cốc 滿, (Lĩnh thượng hồng mai ).
♦Vẻ tươi cười xinh đẹp. ◇Phù sanh lục kí : Tương thị yên nhiên (Khuê phòng kí lạc ) Nhìn nhau tươi cười.