e-hvtd v2.0 (9175)

門首 môn thủ
♦Cửa trước, cửa chính. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Môn thủ nhất bích khai cá kim ngân phô, nhất bích khai sở chí khố , (Trịnh Tiết Sử lập công thần tí cung 使).