e-hvtd v2.0 (9175)

眇然 miễu nhiên
♦Xa dài, cao xa, xa xôi. ◇Vương An Thạch : Thập tải Cửu Hoa biên, Quy kì thượng miễu nhiên , (Thứ thanh dương ).
♦Nhỏ bé, nhỏ yếu. ◇Hà Cảnh Minh : Miệt mông chi tử tường ư văn tiệp, Li Lâu thị chi miễu nhiên vô hữu dã. Hà dã? Sở thác giả tiểu dã , . ? ( Phiền thiếu nam tự thuyết ).