e-hvtd v2.0 (9175)

忸怩作態 nữu ni tác thái
♦Làm ra vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng. ◎Như: hài tinh tại đài thượng nữu ni tác thái đích biểu diễn, lệnh nhân khán liễu nhẫn bất trụ đại tiếu , .