e-hvtd v2.0 (9175)

衣錦食肉 ý cẩm thực nhục
♦Mặc quần áo hoa gấm, ăn uống thịt thà toàn những món ngon. Hình dung đời sống sung sướng giàu có. § Cũng nói: ý bạch thực nhục . ◇Chu thư : Đột Quyết tại kinh sư giả, hựu đãi dĩ ưu lễ, ý cẩm thực nhục giả, thường dĩ thiên số , , , (Đột Quyết truyện ).