e-hvtd v2.0 (9175)

人工智能 nhân công trí năng
Nhân công trí năng : trí khôn nhân tạo (tiếng Anh: Artificial Intelligence).