e-hvtd v2.0 (9175)

綠豆沙 lục đậu sa
♦Món ăn làm bằng đậu xanh nấu nhuyễn. § Tức chè lục tào xá.