e-hvtd v2.0 (9175)

鬼主意 quỷ chủ ý
♦Mưu kế gian xảo hiểm ác. ◎Như: nhĩ yếu tiểu tâm tha đích quỷ chủ ý, phủ tắc đáo thì cật khuy đích thị nhĩ , .
♦Ý kiến kì diệu. ◎Như: giá hài tử quỷ chủ ý đặc biệt đa, nhĩ khả khiếu tha bang nhĩ tưởng tưởng bạn pháp , .