e-hvtd v2.0 (9175)

人不像人鬼不像鬼 nhân bất tượng nhân...
♦Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. § Hình dung người ngợm xấu xí hoặc chịu dày vò mài nghiến trong hoàn cảnh khốn cùng. ◇Lục Thải : Tạc dạ ngã quan nhân hảo đoan đoan tại thử, bị Xuân Anh giá tiểu nha đầu hống tha tiến khứ. Nhị canh hồi lai, hách đắc tâm kinh đảm khiêu, hòa y thụy đảo, kim tảo khán tha nhân bất tượng nhân, quỷ bất tượng quỷ, trà phạn bất khiết, tọa ngọa bất an, chẩm sanh thị hảo? , . , , , , , , , ? (Hoài hương kí , Đệ nhất bát xích).