e-hvtd v2.0 (9175)

最後通牒 tối hậu thông điệp
♦Tối hậu thư. ◇Cù Thu Bạch : Nhất cửu nhất ngũ niên ngũ nguyệt thất nhật, Nhật Bổn đối Trung Quốc đề xuất liễu "Nhị thập nhất điều" đích tối hậu thông điệp, hạn tứ thập bát tiểu thì nội đáp phúc , "", (Văn nghệ tạp trứ tục tập , Trạch cát ).