e-hvtd v2.0 (9175)

揚聲器 dương thanh khí
♦Loa (để phóng to âm thanh). § Tiếng Anh: loudspeaker.
♦☆Tương tự: lạt bá , âm hưởng .