e-hvtd v2.0 (9175)

角色 giác sắc
♦Vai tuồng, nhân vật trong kịch. § Cũng gọi là cước sắc .
♦Vai trò, nhân vật. § Của một cá nhân trong một đoàn thể, tùy theo trách nhiệm nắm giữ hoặc hành vi biểu hiện. ◇Chu Nhi Phục : Mai Tá Hiền thính đáo tối hậu nhất cú, tài hoảng nhiên đại ngộ tự kỉ kim thiên diễn liễu nhất cá đại sọa qua đích giác sắc , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ nhất bộ nhị ).
♦Kiểu người, loại người, mẫu người.
♦Lí lịch xuất thân. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Tiện giáo nhân lai hành tại thủ tha trượng nhân trượng mẫu. Tả liễu tha địa lí giác sắc dữ lai nhân, đáo Lâm An Phủ tầm kiến tha trụ xứ, vấn tha lân xá, chỉ đạo: Giá nhất gia tiện thị 便. , , , : 便 (Niễn ngọc Quan Âm ).