e-hvtd v2.0 (9175)

瀏覽器 lưu lãm khí
♦Duyệt trình. § Tiếng Anh: web browser. ◎Như: chủ lưu võng hiệt lưu lãm khí hữu : Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari.