e-hvtd v2.0 (9175)

吻合 vẫn hợp
♦Ăn khớp, hợp với nhau. ◇Liêu trai chí dị : Nhân thí tiền lí, phì sấu vẫn hợp, nãi hỉ , , (Liên Hương ) Nhân thử giày bữa trước, chân chỗ nào cũng vừa khớp, mừng quá.