e-hvtd v2.0 (9175)

庠序 tường tự
♦Ngày xưa chỉ chỗ dạy học. Sau phiếm chỉ trường học. ◇Mạnh Tử : Cẩn tường tự chi giáo, thân chi dĩ hiếu đệ chi nghĩa, ban bạch giả bất phụ đái ư đạo lộ hĩ , , (Lương Huệ Vương thượng ) Nếu thận trọng lo việc giáo dục nơi trường học, dạy dỗ về đức hiếu đễ, thì những người đầu bạc hoa râm khỏi phải đội nặng gánh nhọc trên đường sá vậy.
♦Khoan thai và trang nghiêm (an tường túc mục ). § dùng thông với . ◇Huyền Trang : Tăng đồ túc mục, chúng nghi tường tự , (Đại Đường Tây vực kí 西, Chiến chủ quốc ).