e-hvtd v2.0 (9175)

輕描淡寫 khinh miêu đạm tả
♦(Về hội họa) dùng ít màu sắc hoặc màu sắc đạm nhạt. Sau chỉ miêu tả hoặc kể chuyện mà không phải dùng nhiều sức lực. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Nghiệt Đài kiến tha thuyết đắc giá đẳng khinh miêu đạm tả, cánh thị trứ cấp , (Đệ tứ thập bát hồi).
♦Nhẹ nhàng, thong dong, không phí sức. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Phương tài ngã khán na ta hòa thượng đô lai đắc bất nhược, na cá đà đầu vưu kì hung hoành dị thường. Chẩm đích cô nương nhĩ khinh miêu đạm tả đích tựu đoạn tống liễu tha , . (Đệ bát hồi).