e-hvtd v2.0 (9175)

罪名 tội danh
♦Tên người phạm tội. Cũng chỉ tên tội ác phạm phải.