e-hvtd v2.0 (9175)

蒙昧 mông muội
♦Ngu đần, không hiểu việc. ◇Lưu Huân : Nhi đồng sơ học, mông muội vị khai, cố măng nhiên vô tri , , (Ẩn cư thông nghị , Lí học nhất ).
♦Mông lông, mơ hồ, không rõ ràng. ◇Mạnh Giao : Quyện tẩm ý mông muội, Cường ngôn thanh u nhu , (Ngọa bệnh ).