e-hvtd v2.0 (9175)

辰光 thần quang
♦Ánh sáng mặt trời.
♦(Phương ngôn) Lúc, thời hậu. ◇Vương Thống Chiếu : Giá thì thụ lâm trung đích hùng kê trường đề liễu kỉ thanh, báo cáo thị chánh ngọ đích thần quang , (Trầm thuyền ).