e-hvtd v2.0 (9175)

鎖子甲 tỏa tử giáp
♦Áo giáp (làm bằng vòng móc nối liền nhau). § Phiếm chỉ áo giáp làm rất tinh tế. ◇Quán Hưu : Hoàng kim tỏa tử giáp, Phong xuy sắc như thiết , (Chiến thành nam ). ◇Hồng Lâu Mộng : Thân thượng xuyên trước kim ti chức đích tỏa tử giáp, dương cẩm áo tụ 穿, (Đệ ngũ nhị hồi) Mình mặc áo giáp dệt kim tuyến, tay áo bằng gấm.