e-hvtd v2.0 (9175)

鼎盛 đỉnh thịnh
♦Hưng thịnh. ◇Chu Tự Thanh : Như Đại Hoa phạn điếm hòa Vân Thường công ti đẳng xứ đích sanh nhai đỉnh thịnh (Na lí tẩu , Ngã môn đích lộ ).
♦Đang thời thanh niên cường tráng. ◇Minh sử : Bệ hạ xuân thu đỉnh thịnh, chư chứng giai phi sở nghi hữu , (Lô Hồng Xuân truyện ).