e-hvtd v2.0 (9175)

銅石 đồng thạch
♦Nham thạch có màu đỏ như đồng (kim loại). ◇Giang Yêm : Kim phong các khuy nhật, Đồng thạch cộng lâm thiên , (Du hoàng nghiệt san ).