e-hvtd v2.0 (9175)

礨石 lôi thạch
♦Khối đá dùng để bảo vệ thành thời xưa, có thể lăn đá từ trên cao xuống để ngăn chặn quân địch tấn công. § Cũng viết là lôi thạch hoặc .