e-hvtd v2.0 (9175)

海參崴 hải sâm uy
Hải Sâm Uy : Vladivostok, là một cửa bể cốt yếu phía đông nước Nga.