e-hvtd v2.0 (9175)

磊磊落落 lỗi lỗi lạc lạc
♦Rõ rệt, phân minh.
♦Trong lòng thanh thản, tâm địa quang minh.