e-hvtd v2.0 (9175)

磊落 lỗi lạc
♦Núi cao lớn.
♦Đông đúc, hỗn tạp.
♦Trong lòng thanh thản, tâm địa quang minh.
♦Cao lớn, uy nghi.