e-hvtd v2.0 (9175)

窣睹波 tốt đổ ba
♦Phiên theo âm tiếng Phạn "stūpa", tức là cái tháp .