e-hvtd v2.0 (9175)

焦頭爛額 tiêu đầu lạn ngạch
♦§ Cũng viết là tiêu đầu lạn ngạch . Cháy đầu bỏng trán. Vốn chỉ khi chữa cháy, bị phỏng lửa. Tỉ dụ bị khốn khổ nhọc nhằn, mệt mỏi hết sức.