e-hvtd v2.0 (9175)

珊瑚 san hô
♦Một thứ động vật nhỏ ở trong bể kết tinh, hình như cành cây, đẹp như ngọc, dùng làm đồ trang sức.