e-hvtd v2.0 (9175)

基圖 cơ đồ
♦Cơ nghiệp. § Đồ , chỉ hoàng đồ (xem từ này).