e-hvtd v2.0 (9175)

肖像 tiếu tượng
♦Giống, tương tự. ◇Lưu Đại Khôi : Văn chi bất đồng, như kì nhân dã, nhất nhậm kì nhân chi thanh trọc mĩ ác, nhi văn giai tiếu tượng chi , , , (Quách côn phủ thì văn , Tự ).
♦Vẽ hoặc điêu khắc hình người. ◇Minh sử : (Đạt) phối hưởng thái miếu, tiếu tượng công thần miếu, vị giai đệ nhất (), , (Từ Đạt truyện ).
♦Tranh vẽ, hình chụp, tượng điêu khắc... ◇Ba Kim : Quá liễu kỉ cá nguyệt tha hựu lai hướng ngã kiến nghị, yếu cấp ngã tái họa nhất phúc tiếu tượng , (Tam thứ họa tượng ).