e-hvtd v2.0 (9175)

不相得 bất tương đắc
♦Không hợp nhau, trái ngược nhau.
♦Không gặp gỡ nhau.