e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 201 黃 hoàng [0, 12] U+9EC4
40644.gif
Show stroke order hoàng
 huáng
♦Cũng viết là .