e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 200 麻 ma [3, 14] U+9EBC
40636.gif
Show stroke order ma
么, 麽  me,  mo,  mǒ,  ma
♦(Hình) § Xem yêu ma .
♦(Trợ) Biểu thị nghi vấn. ◎Như: thập ma cái gì vậy?


1. [怎麼] chẩm ma 2. [多麼] đa ma 3. [那麼] na ma 4. [什麼] thậm ma 5. [甚麼] thậm ma 6. [么麼] yêu ma 7. [妖麼] yêu ma