e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [19, 30] U+9E1D
Show stroke order li
 lí
♦(Danh) Hoàng li chim vàng anh, hoàng oanh. ◇Trần Nhân Tông : Hoàng li bất ngữ oán đông phong (Khuê sầu ) Chim vàng anh không hót, giận gió xuân.