e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [11, 22] U+9DD6
Show stroke order ê
 yī
♦(Danh) Một loại chim âu.
♦(Danh) Tên riêng của phụng hoàng .
♦(Hình) Xanh đen (màu sắc).