e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [8, 19] U+9D89
Show stroke order thuần
 chún,  tuán
♦(Danh) § Xem am thuần .


1. [鵪鶉] am thuần