e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [4, 15] U+9D07
Show stroke order bảo
 bǎo
♦(Danh) Giống chim như con nhạn, lông cánh loang lổ, chân không có ngón sau, bay không giỏi nhưng biết lội nước.
♦(Danh) Ngày xưa nói chim bảo là giống rất dâm, cho nên gọi kĩ nữ là bảo nhi , mụ dầu hay tú bà là bảo mẫu .
♦(Danh) Ngựa lông đen trắng lẫn lộn. § Cũng gọi là bác .