e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [2, 13] U+9CE7
Show stroke order phù
 fú
♦(Danh) Con le. § Còn gọi là dã áp .