e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 194 鬼 quỷ [5, 15] U+9B44
39748.gif
Show stroke order phách, bạc, thác
 pò,  bó,  tuò
♦(Danh) Vía (tinh khí của con người). ◎Như: thất hồn lạc phách hết hồn hết vía, hồn phi phách tán hồn bay phách tán.
♦(Danh) Ánh sáng trăng đầu tháng chưa hoàn toàn. § Thông phách . ◎Như: mặt trăng ngày mồng một gọi là tử phách , mặt trăng ngày rằm gọi là sinh phách .
♦(Danh) Ánh sáng trăng. ◇Lô Đồng : Tiệm thổ mãn luân phách 滿 (Nguyệt thực ) Từ từ nhả ra một vầng sáng trăng tròn đầy.
♦(Danh) Cặn bã. § Thông phách . ◇Trang Tử : Nhiên tắc quân chi sở độc giả, cổ nhân chi tao phách dĩ phù , (Thiên đạo ) Cái mà nhà vua đọc, là cặn bã của người xưa mà thôi.
♦Một âm là bạc. (Hình) Bàng bạc : xem bàng bạc .
♦Một âm là thác. § Xem lạc thác .


1. [彭魄] bành bạc 2. [奪魄] đoạt phách 3. [動魄] động phách 4. [魂飛魄散] hồn phi phách tán 5. [落魄] lạc thác 6. [桂魄] quế phách 7. [褫魄] sỉ phách 8. [哉生魄] tai sinh phách