e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 194 鬼 quỷ [0, 10] U+9B3C
39740.gif
Show stroke order quỷ
 guǐ
♦(Danh) Ma (hồn người chết). ◎Như: quỷ sử thần sai 使 ma khiến thần sai (hành vi không tự chủ), ngạ quỷ ma đói. ◇Tam Quốc Diễn Nghĩa : Dạ dạ chỉ văn đắc thủy biên quỷ khốc thần hào (Đệ cửu thập nhất hồi) Đêm đêm chỉ nghe bên sông ma khóc thần gào.
♦(Danh) Người có hành vi không tốt, kẻ nghiện ngập. ◎Như: tửu quỷ đồ nghiện rượu, đổ quỷ quân cờ bạc.
♦(Danh) Trò ma, trò dối trá. ◇Hồng Lâu Mộng : Na hựu thị nhĩ Phượng cô nương đích quỷ, na lí tựu cùng đáo như thử , (Đệ ngũ thập tam hồi) Đó lại là trò ma của thím Phượng nhà mi đấy thôi, lẽ nào lại kiết đến thế?
♦(Danh) Sao Quỷ, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
♦(Danh) Họ Quỷ.
♦(Hình) Xảo trá, âm hiểm, không sáng tỏ. ◎Như: quỷ vực người tính âm hiểm, quỷ chủ ý ý đồ mờ ám.
♦(Hình) Tinh ma, ranh ma, láu. ◎Như: giá hài tử chân quỷ thằng bé ranh ma thật.
♦(Hình) Xấu, dễ sợ, đáng ghét, chết tiệt. ◎Như: quỷ thiên khí thời tiết xấu, giá thị thập ma quỷ địa phương a? đó là cái nơi chết tiệt nào vậy?
♦(Phó) Hồ loạn, bừa bãi. ◎Như: quỷ hỗn bừa bãi, phóng đãng.


1. [惡鬼] ác quỷ 2. [白日鬼] bạch nhật quỷ 3. [窮鬼] cùng quỷ 4. [油炸鬼] du trác quỷ 5. [懷著鬼胎] hoài trứ quỷ thai 6. [人不知鬼不覺] nhân bất tri quỷ bất giác 7. [人不像人鬼不像鬼] nhân bất tượng nhân... 8. [鬼質] quỷ chất 9. [鬼主意] quỷ chủ ý 10. [鬼計多端] quỷ kế đa đoan 11. [鬼哭神驚] quỷ khốc thần kinh 12. [鬼怪] quỷ quái 13. [鬼鬼祟祟] quỷ quỷ túy túy 14. [鬼胎] quỷ thai 15. [出鬼入神] xuất quỷ nhập thần