e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 190 髟 tiêu [14, 24] U+9B22
Show stroke order tấn, mấn
 bìn
♦(Danh) Tóc mai, tóc bên mái tai. § Ta quen đọc là mấn. ◇Bạch Cư Dị : Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu, Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu , (Trường hận ca ) Mặt nàng đẹp như hoa, tóc mượt như mây, cài chiếc bộ dao bằng vàng, Trải qua đêm xuân ấm áp trong trướng Phù Dung. § Tản Đà dịch thơ: Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, Màn phù dung êm ái đêm xuân.