e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 190 髟 tiêu [9, 19] U+9B0D
39693.gif
Show stroke order hồ
 hú
♦(Danh) Tục gọi chòm râu là hồ tử .