e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 184 食 thực [7, 16] U+9910
39184.gif
Show stroke order xan
 cān,  sùn
♦(Động) Ăn. ◎Như: tố xan không có công mà ăn lộc. ◇Tây du kí 西: Triêu xan dạ túc 宿 (Đệ nhất hồi) Sáng ăn tối nghỉ.
♦(Danh) Cơm, thức ăn, đồ ăn. ◎Như: tảo xan bữa ăn sáng, tây xan 西 món ăn theo lối tây phương.
♦(Danh) Lượng từ: bữa, chuyến. ◎Như: nhất thiên tam xan phạn một ngày ba bữa cơm. ◇Trần Quốc Tuấn : Dư thường lâm xan vong thực, trung dạ phủ chẩm , (Dụ chư bì tướng hịch văn ) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối.


1. [午餐] ngọ xan 2. [廢寢忘餐] phế tẩm vong xan