e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 181 頁 hiệt [6, 15] U+981E
Show stroke order át
 è
♦(Danh) Sống mũi. ◇Mạnh Tử : Bách tính văn vương chung cổ chi thanh, quản thược chi âm, cử tật thủ túc át , , (Lương Huệ Vương hạ ) Trăm họ nghe tiếng chuông trống, tiếng sáo tiêu của vua đều đau đầu nhăn mũi (tỏ vẻ oán hận chán ghét).