e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 180 音 âm [5, 14] U+97F6
Show stroke order thiều
 sháo
♦(Danh) Tên một khúc nhạc của vua Thuấn nhà Ngu. ◇Luận Ngữ : Tử tại Tề văn Thiều, tam nguyệt bất tri nhục vị, viết: Bất đồ vi nhạc chi chí ư tư dã , , : (Thuật nhi ) Khổng Tử ở nước Tề nghe nhạc Thiều, ba tháng không biết mùi thịt, bảo: Không ngờ nhạc tác động tới ta được như vậy.
♦(Danh) Chỉ chung nhạc cổ.
♦(Hình) Tốt đẹp. ◎Như: thiều hoa , thiều quang đều nghĩa là quang cảnh tốt đẹp cả. § Ghi chú: Cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân, tuổi trẻ thanh xuân cũng gọi là thiều quang.


1. [韶刀] thiều đao